Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása

A közúti árufuvarozói engedély kiváltásához szükséges a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség igazolása, melynek egy formája a vagyoni biztosítékok közül a kezesi biztosítási szerződés megkötése lehet.

Kinek ajánljuk?

Közúti árufuvarozást végző gazdálkodó szervezeteknek vagy természetes személyeknek.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosított által nyújtott fuvarozási szolgáltatás időtartama alatt a megbízótól átvett vagyontárgyakban a fuvarfeladat teljesítése során a biztosított tevékenysége körében felmerülő okból eredő, a magyar jog szerinti fizetési kötelezettségre.

  • A kezesi biztosítás a közúti árufuvarozói engedély kiadásának feltétele;
  • Biztosítási esemény: a megbízótól átvett vagyontárgyakban a biztosított által nyújtott árufuvarozási szolgáltatás időtartama alatt a fuvarfeladat teljesítése során bekövetkezett károkból (elveszés, sérülés) eredő fizetési kötelezettség;
  • A térítés mértéke a jogszabályban meghatározott vagyoni biztosíték összegéig terjed.
A biztosítás megkötéséhez szükséges adatok
  • járművek rendszáma,
  • összteherbírásuk
  • számlavezető bank neve, számlaszám
  • cégazonosító okirat száma (vállalkozói ig. szám, cégjegyzékszám)

A biztosítás alapja árufuvarozóknál a 14/2001 (IV. 20.) KÖVIM rendelet 5. paragrafusa.

Várjuk szíves megkeresését!