Taxisok kezesi biztosítása

Személytaxi-szolgáltatás biztosítása

A taxiengedély kiváltásához szükséges a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség igazolása, melynek egy formája a vagyoni biztosítékok közül a kezesi biztosítási szerződés megkötése lehet.

Kinek ajánljuk?

Személytaxi-szolgáltatást végzőknek.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A személytaxi-szolgáltatást végző által üzemeltetett gépjármű utasának testi épségében, valamint vagyontárgyaiban az utazás időtartama alatt bekövetkező sérülésre.

Várjuk szíves megkeresését!