Veszélyes árut, hulladékot szállítók felelősségbiztosítása

Veszélyes és nem veszélyes árut (hulladék) szállítók környezetvédelmi felelősségbiztosítása (ADR biztosítás)

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. Accord européen relatif au transport international des marchandies Dangereuses par Route, az ugyanezen kifejezés francia nyelvű kezdő betűiből összerakott rövidítés.

1957-ben Genfben jött létre, Magyarország 1979-ben csatlakozott az ADR-hez. Az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel került be a magyar jogrendbe. Belföldi szállításokra történő alkalmazását a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet írta elő.

 

Az ADR előírásait a technikai haladásnak megfelelően folyamatosan fejlesztik. A módosítások és kiegészítések általában 2 évenként lépnek hatályba.
A módosításokat belföldi ágazati miniszteri rendelettel hirdetik meg, benne az ADR belföldi alkalmazására vonatkozó eltérésekkel.
A veszélyes áruk szállításának kockázatát sokan hajlamosak alábecsülni, pedig nincs olyan veszélyes áru, amely az élő anyagra és a környezetre nézve minden tekintetben teljesen veszélytelen volna. Minden ismeretlen, nem tisztázott eredetű vagy egyértelműen nem azonosítható veszélyes árut erősen mérgezőnek és tűz-és robbanásveszélyesnek kell tekinteni mindaddig, amíg az arra illetékes szakértő nem azonosítja.
Nem véletlen a biztosítási kötelezettség!

Kinek ajánljuk?

Fuvarozóknak, szállítmányozóknak, akik veszélyes és nem veszélyes hulladékot kívánnak szállítani. A környezetszennyezési felelősségbiztosítás megkötése és léte az engedély kiadásának feltétele.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A hulladék szállítása során bekövetkezett környezetszennyezési károk fedezetére.
A szállítás során szigorúan be kell tartani a hatályos (ADR) jogszabályokat.

Várjuk szíves megkeresését!