BÁF, Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás

A fuvarozó felelősséggel tartozik megbízójának, hogy épségben leszállítsa a rábízott küldeményt, azonban előfordulhat, hogy rakománya megsérül. Felelősségbiztosításunk védelmet nyújt a véletlen, balesetszerűen bekövetkezett károk anyagi következményei ellen.

Kinek ajánljuk?

Fuvarozóknak, akik fuvarozási szerződés alapján szolgáltatást nyújtanak belföldön.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A biztosított által vállalkozói szerződés alapján végzett közúti árufuvarozói tevékenység során, ill. következtében – a szerződéses partnerének, vagy azoknak, akiknek a szolgáltatást nyújtja – okozott és balesetszerűen bekövetkező dologi károkra.

A biztosítási szerződés alapján a biztosító vállalja, hogy a fuvarozó helyett teljesíti azon kártérítési kötelezettségeket amelyek a biztosítottat fuvarozói minőségben, a vonatkozó jogszabályok alapján, a fuvarozott áruban keletkezett sérülés, elveszés következtében megbízóival szemben terhelik.

A biztosítás átalány rendszerű, a biztosítási díj a fuvareszközök száma, jellege alapján kerül meghatározásra, tehát független az elvégzett fuvarfeladatok mennyiségétől, ezért nem kell a fuvardíjbevételeket bejelenteni.

Ki kötheti meg a szerződést?

A szerződést megkötheti bármely, belföldi közúti árufuvarozói tevékenység végzésére jogosult, Magyarországon bejegyzett vállalkozás.

Mire nyújt fedezetet?

A bekövetkező károkat a biztosító, a szerződésre megállapított káreseményenkénti, illetve éves kárlimitek mértékéig téríti. A káreseményenkénti, illetve az éves kártérítési limitek igény szerint választhatóak.