CMR, nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás

Nemzetközi fuvarozói tevékenység során a fuvarozót komoly felelősség terheli, amíg a rá bízott árut vagy eszközöket eljuttatja a címzettnek. Biztosításunk az áru átvétele és a címzettnek való átadása közötti időszakra jelent védelmet a fuvarozók számára.

Kinek ajánljuk?

Fuvarozóknak, akik nemzetközi fuvarozást is végeznek.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Az áru részleges vagy teljes elveszésére, valamint az áru megsérülésére, ha a biztosított a CMR Egyezmény alapján kártérítési felelősséggel tartozik. (CMR-egyezmény a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló egyezmény. Az egyezmény minden olyan – az áruknak közúton díj ellenében történő szállítására szóló – szerződésre érvényes, amelyeknél az áru átvételének helye, illetve a kiszolgáltatásra megjelölt hely két különböző állam területén van, és ezek közül az egyik állam a CMR Egyezmény szerződője).

 • Biztosított/szerződő: a fuvarozó. A biztosítás nem terjed ki a biztosított alvállalkozókra.
 • Biztosítási esemény: az áru részleges vagy teljes elveszése, valamint az áru megsérülése, ha a biztosított a CMR Egyezmény alapján kártérítési felelősséggel tartozik;
 • A kockázatviselés kezdete: ha a fuvarozó az árut szabályszerűen átvette;
 • A kockázatviselés vége: fuvarozó az árut a címzettnek átadta. Be-és kirakásért fuvarozó nem felelős, de a kockázatviselés kiterjed a fuvarozás során az átmeneti várakozás ideje alatt, valamint a kényszerátrakások alatt keletkezett károkra is;
 • Fedezet-kiterjesztés, záradékok:
  • területi hatály kiterjesztése a FÁK-ra
  • területi hatály kiterjesztése az ENSZ igazgatás alatt álló területekre
  • fedezet-kiterjesztés váltott fuvareszközzel történő fuvarozásra
  • fedezet-kiterjesztés élő állat szállítására
  • fedezet-kiterjesztés hűtött rakomány szállítására
  • fedezet-kiterjesztés alvállalkozók biztosítására
  • fedezet-kiterjesztés elektronikai áruk szállítására