Szállítmányozói (speditőri) felelősségbiztosítás

A szállítmányozó felelősséggel tartozik a megbízója számára megkötött fuvarozási szerződésekért, a hozzájuk kapcsolódó különböző szolgáltatásokért, a vámszabályok megsértésért, melyek anyagi következménye ellen társaságunk biztosítás formájában védelmet kínál.

Kinek ajánljuk?

Szállítmányozóknak, akik rendelkeznek szállítmányozási tevékenységi engedéllyel.

Mire vonatkozik a biztosítás?

A Szállítmányozói (speditőri) felelősségbiztosítás azon balesetszerűen bekövetkező dologi károkra nyújt fedezetet, amelyeket a biztosított az általa üzleti szerződés alapján végzett szállítmányozói minőségében, szállítmányozási szerződésen/megbízáson alapuló felelőssége körében, ill. következtében okozott.

A fedezet kiterjed:
  • az áruban keletkezett olyan károkra, amelyekért fuvarozó módjára felel, amelyek szállítmányozói tevékenysége körében keletkeztek
  • azokra a károkra, melyek a szállítmányozási tevékenység közben nem az áruban keletkeztek: gondatlanság, tévedés, mulasztás, hibás utasítások, elírás, számszaki hibák
  • a megbízónak okozott következményi károkra, melyeknek oka szállítási késedelem
  • vámkezelési eljárások során keletkező bírságokra, büntetésekre a kárral, illetve annak mérséklésével kapcsolatosan felmerült észszerű és szükséges költségekre, szakértői és perköltségekre.